νέα

19/2/10,live στο μικρόπολις,βενιζέλου & βασιλέως ηρακλείου,22:00 

7/11/09,live στις σέρρες,υπόγειο στεφ

9/8/09,live στην ουρανούπολη

6/8/09,live στο μικρόπολις